Leveransvillkor

Leveranstid:

Normal leveranstid är inom 10 arbetsdagar.  Leverans sker mellan kl. 06.00-22.00.

Avisering:

Vi aviserar dagen innan leverans via telefon eller sms.

Bulkleverans

Förrådet/silon ska vara klart för leverans från beställningsdagen. För en dammfri miljö i anslutning till förrådet/silon måste detta vara absolut tätt. Hela förrådet/silon inkl rörledningar måste vara helt fria från plaster som kan orsaka explosioner på grund av statisk elektricitet. Förrådet ska regelbundet rengöras från eventuella anrikningar av finfraktion. Manlucka och titthål ska vara monterade så att man lätt kan komma in i förrådet för att kontrollera fyllnadsnivån och kvaliteten. Om kunden har fler mottgningsrör ska dessa vara märka med silonummer.
Max slangländ är 25 m. Vida Energi accepterar inte några reklamationer på finfraktion då leveransen har skett med slangländ över 15 m.

Framkomlighet

Framkomligheten ska vara god, eftersom distributionen utförs av stora tunga fordon. Kunden svarar för att tillfarten till leveransplatsen har en vägbredd på minimum 3,5 m med frihöjd 4,5 m (fritt från grenar) samt har bärighet för tung lastbil. Vintertid ska tillfarten vara snöröjd och sandad. Risk för snöras ska undanröjas för att ge chauffören en säker arbetssituation.

Önskemål om placering av pall

Leveransplatsen ska vara markerad och klar för leverans från beställningsdagen. Vida Energi har som mål att alltid försöka tillgodose kundens önskemål och leveransplats. Våra chaufförer gör bedömningen. Anser chauffören att önskemålet inte går att utföra lossas pallen på bästa sätt utifrån de förutsättningar som gäller.
Vida Energi levererar med truck.
Vi förhåller oss till Pellets Förbundets allmänna bestämmelser för försäljning av pellets till konsument se: http://pelletsforbundet.se/

Har Ni frågor är Ni välkomna att kontakta oss på telefon 0393-21650.